Select Page

Prynu’n Lleol. Meddwl yn Fyd-eang.

Croeso i Wythnos Porc o Gymru

18-24 Ionawr 2021

Mae Cymru’n enwog am gynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o safon, ond ddylen ni ddim anghofio am ein porc, neu Porc Blasus fel byddwn ni’n hoffi ei alw. Mae proffil ein diwydiant porc hefyd yn tyfu ac mae ganddo ei hanes gwych ei hun i’w adrodd; stori rydyn ni’n credu y dylen ni i gyd fod yn falch iawn ohoni.

Dyna pam rydyn ni’n neilltuo wythnos arbennig i ddathlu ein cynhyrchwyr porc crefftus gwych a hyrwyddo’r cynnyrch unigryw maen nhw’n ei greu. Eleni rydyn ni’n mynd â chi ar daith o gwmpas y byd – gyda ein ryseitiau blasus o bedwar ban!

Gallwch chi lawrlwytho ein llyfr ryseitiau arbennig a mwynhau ryseitiau blasus newydd ac unigryw gan yr eicon bwyd o Gymru Simon Wright a llu o ddylanwadwyr bwyd Cymru. Gallwch chi hyd yn oed ennill hamper Porc Blasus er mwyn dechrau eich antur goginio.

Porc gyozas
Porc shoulder ramen
Porc Katsu Curry
PORC Social Media - MAP

Pam a ble y gallwch chi brynu

Yng Nghymru, rydyn ni’n gwneud pethau’n wahanol. Mae ein ffermydd ar raddfa fach ac yn arbenigol. Maen nhw’n llawn traddodiad sy’n dyddio’n ôl gannoedd o flynyddoedd sy’n cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ymhlith ffermwyr. Mae ein tirwedd yn gyfoethog ac yn gryf ei hunaniaeth. Yn gyffredinol, mae ein moch yn cael eu magu mewn cenfeintiau bach. Ac mae gan ein ffermwyr werthoedd uchelgeisiol ond traddodiadol.

Cymerwch olwg ar ein rhestr o gyflenwyr er mwyn darganfod pa mor agos ydych chi at Borc Blasus o Gymru.

Rysáit Arbennig Simon Wright

Rydyn ni a’r Cymro sy’n eicon bwyd, yn awdur a darlledwr a bellach yn berchennog bwyty, Simon Wright, wedi dod ynghyd i help ysbrydoli darpar arbenigwyr bwyd i wneud o gorau o’r hyn sydd ar garreg ein drws a dangos pam y dylen ni ddewis porc lleol.

Mae Simon yn rhannu’r rysáit ar gyfer un o’i brydau enwog:  Bol Porc Cubano. Mae gwreiddiau’r frechdan epig hon yn Fflorida, wrth iddi gael ei chreu gan fewnfudwyr Ciwbaidd fel pryd sy’n llenwi’r bol ac yn hawdd ei fwyta; mae hi ar ei gorau’n boeth ac yn diferu o gig suddog wedi’i fwydo, caws, picls a mwstard.

Ymunwch â’r teulu

Cofrestrwch i dderbyn ein e-gylchlythyr ac i gael ryseitiau Porc Blasus arbennig gan rai o gogyddion a chigyddion gorau Cymru, yn ogystal â chyfleoedd i ennill yn ein cystadlaethau cyffrous ac i glywed y newyddion diweddaraf am y diwydiant drwy gydol y flwyddyn.

Ryseitiau #dimhidlydd gan ddylanwadwyr bwyd Cymru

Mae’r 7 arbenigwr bwyd hyn o’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod wrthi’n brysur yn creu ryseitiau yn arbennig ar gyfer Wythnos Porc o Gymru er mwyn eich helpu chi i goginio gyda Porc Blasus a dyfeisio blasau a phrydau eich hun. Edrychwch ar eu prydau hyfryd isod.

Gwyliwch y fideos diweddaraf o ryseitiau Porc Blasus

Rydyn ni wastad yn creu ryseitiau blasus a chyffrous sy’n dangos y gwahanol doriadau o borc sydd ar gael a fydd, gobeithio, yn eich ysbrydoli chi i goginio a gwneud y gorau o’r cig gwych a hyblyg hwn.
Gwyliwch rai o’n fideos diweddaraf o ryseitiau, neu ewch draw i’n tudalen ryseitiau am hyd yn oed fwy o ysbrydoliaeth.

Rhesymau i garu Porc Blasus

Ydych chi’n gynhyrchydd Porc Blasus?

Sut y gall Menter Moch Cymru eich helpu chi

Mae Menter Moch Cymru a Hybu Cig Cymru yn gweithio ar y cyd i ddathlu porc o Gymru, a chodi ei broffil gydag ymgyrch Wythnos Porc o Gymru.
Mae Menter Moch Cymru yn cefnogi a datblygu’r diwydiant porc yng Nghymru, gan ddarparu cymorth, hyfforddiant a chyngor i gynhyrchwyr a busnesau eraill yn y sector. Gallan nhw helpu mewn amrywiaeth o ffyrdd – felly cysylltwch â’r tîm am sgwrs, bydden nhw wrth eu bodd yn clywed gennych chi!